1
11:41 - 11:57
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:41 - 11:57
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:41 Burjuman
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Expo 2020 
  (16phút
  11:57 Business Bay
cntlog