1
06:51 - 07:21
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:51 - 07:43
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:51 - 07:21
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:51 Airport Terminal 3
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Expo 2020 
  (30phút
  07:21 Business Bay
 2. 2
  06:51 - 07:43
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:51 Airport Terminal 3
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Expo 2020 
  (11phút
  07:02 07:09 Union
  Green Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Creek 
  (12phút
  07:21 07:27 Burjuman
  Red Line [Dubai Metro]
  Hướng đến Expo 2020 
  (16phút
  07:43 Business Bay
cntlog