Luxurious Stay with Opera & Fountains Views

Luxurious Stay with Opera & Fountains Views Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Standpoint Tower A, Downtown, Dubai Dubai
trạm gần
Về 8 phút từ الخليج التجاري trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog