Bright & Luxurious Studio in Business Bay!

Bright & Luxurious Studio in Business Bay! Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
401 7 A Street Dubai
trạm gần
Về 26 phút từ الخليج التجاري trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog