Spacious & Vibrant 1BR in Downtown Dubai!

Spacious & Vibrant 1BR in Downtown Dubai! Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Al Asayel St Dubai
trạm gần
Về 23 phút từ الخليج التجاري trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog