Spectacular 1 Bedroom/Downtown Dubai

Spectacular 1 Bedroom/Downtown Dubai Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Paramount Hotel Dubai Dubai
trạm gần
Về 36 phút từ دبي مول / برج خليفة trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog