2020/06/06  10:39  ออกเดินทาง
1
10:42 - 11:14
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:52 - 11:27
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:42 - 11:14
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:42 Broadway
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  เดินทางไปยัง Alewife 
  (5นาที
  10:47 10:59 Park Street
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Riverside(Massachusetts) 
  (15นาที
  11:14 Fenway
 2. 2
  10:52 - 11:27
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:52 Broadway
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  เดินทางไปยัง Alewife 
  (5นาที
  10:57 11:12 Park Street
  [Subway T]GREEN LINE-D
  เดินทางไปยัง Riverside(Massachusetts) 
  (15นาที
  11:27 Fenway
cntlog