เรือประจำทาง(ไม่มีธง/เรือ) (ปากเกร็ด-วัดราชสิงขร) 1. ปากเกร็ด
  1,013m
 2. วัดกลางเกร็ด
  998m
 3. บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์
  927m
 4. กระทรวงพาณิชย์
  1,680m
 5. พระนั่งเกล้า
  2,895m
 6. นนทบุรี(พิบูลสงคราม3)
  927m
 7. พระราม5
  228m
 8. พิบูลย์2
  430m
 9. วัดเขียน
  376m
 10. วัดตึก
  386m
 11. วัดเขมา
  488m
 12. พิบูลย์1
  813m
 13. พระราม7
  389m
 14. วัดสร้อยทอง
  526m
 15. บางโพ
  707m
 16. เกียกกาย
  846m
 17. เขียวไข่กา
  288m
 18. กรมชลประทาน
  167m
 19. พายัพ
  470m
 20. วัดเทพากร
  172m
 21. วัดเทพนารี
  225m
 22. สะพานกรุงธน(ซังฮี้)
  886m
 23. เทเวศร์
  459m
 24. พระราม8
  480m
 25. พระอาทิตย์(บางลำพู)
  316m
 26. พระปิ่นเกล้า
  441m
 27. รถไฟ
  303m
 28. ท่าวังหลัง(ท่าพรานนก)
  210m
 29. ท่ามหาราช
  194m
 30. ท่าช้าง
  583m
 31. ท่าเตียน
  147m
 32. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
  540m
 33. ราชินี
  183m
 34. ท่ายอดพิมาน
  218m
 35. สะพานพุทธ
  585m
 36. ราชวงศ์
  865m
 37. กรมการขนส่งทางน้ำ
  213m
 38. ริเวอร์ซิตี้
  166m
 39. สี่พระยา
  200m
 40. วัดม่วงแค
  265m
 41. โอเรียนเต็ล
  403m
 42. สาทร(ตากสิน)
  764m
 43. วัดเศวตรฉัตร
  310m
 44. วัดวรจรรยาวาส
  363m
 45. วัดราชสิงขร
cntlog