2021/01/18  01:10  ออกเดินทาง
1
05:31 - 06:17
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:31 - 06:22
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:43 - 06:27
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:55 - 06:37
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:31 - 06:17
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  เดินทางไปยัง Tanah Merah[EW4] 
  (8นาที
  05:39 05:46 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  เดินทางไปยัง Tuas Link[EW33] 
  (25นาที
  06:11 06:14 Outram Park[EW16/NE3]
  North East Line
  เดินทางไปยัง Punggol[NE17/PTC] 
  (3นาที
  06:17 Clarke Quay[NE5]
 2. 2
  05:31 - 06:22
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  เดินทางไปยัง Tanah Merah[EW4] 
  (5นาที
  05:36 05:41 Expo[DT35/CG1]
  Downtown Line
  เดินทางไปยัง Bukit Panjang[DT1/BP6] 
  (34นาที
  06:15 06:20 Chinatown[DT19/NE4]
  North East Line
  เดินทางไปยัง Punggol[NE17/PTC] 
  (2นาที
  06:22 Clarke Quay[NE5]
 3. 3
  05:43 - 06:27
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:43 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  เดินทางไปยัง Tanah Merah[EW4] 
  (8นาที
  05:51 05:56 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  เดินทางไปยัง Tuas Link[EW33] 
  (25นาที
  06:21 06:24 Outram Park[EW16/NE3]
  North East Line
  เดินทางไปยัง Punggol[NE17/PTC] 
  (3นาที
  06:27 Clarke Quay[NE5]
 4. 4
  05:55 - 06:37
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:55 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  เดินทางไปยัง Tanah Merah[EW4] 
  (8นาที
  06:03 06:06 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  เดินทางไปยัง Tuas Link[EW33] 
  (25นาที
  06:31 06:34 Outram Park[EW16/NE3]
  North East Line
  เดินทางไปยัง Punggol[NE17/PTC] 
  (3นาที
  06:37 Clarke Quay[NE5]
cntlog