2021/01/22  19:28  ออกเดินทาง
1
19:51 - 20:07
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:51 - 20:12
21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:21 - 20:37
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
20:51 - 21:07
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:51 - 20:07
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:51 Hägerstensåsen Hagerstensasen
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (12นาที
  20:03 20:06 Slussen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Farsta Strand 
  (1นาที
  20:07 Medborgarplatsen
 2. 2
  19:51 - 20:12
  21นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:51 Hägerstensåsen Hagerstensasen
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (12นาที
  20:03 20:11 Slussen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hagsätra Hagsatra
  (1นาที
  20:12 Medborgarplatsen
 3. 3
  20:21 - 20:37
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:21 Hägerstensåsen Hagerstensasen
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (12นาที
  20:33 20:36 Slussen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Farsta Strand 
  (1นาที
  20:37 Medborgarplatsen
 4. 4
  20:51 - 21:07
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:51 Hägerstensåsen Hagerstensasen
  [T14]Röda Linjen [T14]Red Line
  เดินทางไปยัง Mörby Centrum Morby Centrum
  (12นาที
  21:03 21:06 Slussen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Farsta Strand 
  (1นาที
  21:07 Medborgarplatsen
cntlog