2020/11/25  20:20  ออกเดินทาง
1
20:23 - 20:37
14นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:23 - 20:42
19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:23 - 20:37
  14นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:23 Rådhuset Radhuset
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  เดินทางไปยัง Kungsträdgården Kungstradgarden
  (2นาที
  20:25 20:33 T-Centralen
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Farsta Strand 
  (4นาที
  20:37 Medborgarplatsen
 2. 2
  20:23 - 20:42
  19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:23 Rådhuset Radhuset
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  เดินทางไปยัง Kungsträdgården Kungstradgarden
  (2นาที
  20:25 20:38 T-Centralen
  [T19]Gröna Linjen [T19]Green Line
  เดินทางไปยัง Hagsätra Hagsatra
  (4นาที
  20:42 Medborgarplatsen
cntlog