2019/11/17  16:55  ออกเดินทาง
1
16:56 - 17:28
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
16:56 - 17:33
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
16:56 - 17:35
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
17:09 - 17:46
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  16:56 - 17:28
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  16:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (24นาที
  17:20 17:20 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  เดิน( 8นาที
  17:28 Centrum Centrum (Tramway)
 2. 2
  16:56 - 17:33
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  17:16 17:16 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  17:27 17:27 Pl. Zawiszy 05 06 08 Plac Zawiszy 05 06 08
  Warszawie Tramwajowe 24 Warsaw Tram 24
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (6นาที
  17:33 Centrum Centrum (Tramway)
 3. 3
  16:56 - 17:35
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  17:16 17:16 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  17:27 17:29 Pl. Zawiszy 05 06 08 Plac Zawiszy 05 06 08
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (6นาที
  17:35 Centrum Centrum (Tramway)
 4. 4
  17:09 - 17:46
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:09 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  เดินทางไปยัง Wieliszew 
  (21นาที
  17:30 17:30 Warszawa Centralna Warszawa Centralna (Central Railway Station)
  เดิน( 11นาที
  17:41 17:44 Dw. Centralny Dworzec Centralny
  Warszawie Tramwajowe 7 Warsaw Tram 7
  เดินทางไปยัง Kawęczyńska - Bazylika 02 03 Kaweczynska - Bazylika 02 03
  (2นาที
  17:46 Centrum Centrum (Tramway)
cntlog