2020/11/25  11:19  ออกเดินทาง
1
11:26 - 11:58
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
11:26 - 12:04
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:26 - 12:12
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
11:56 - 12:28
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  11:26 - 11:58
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  11:26 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (24นาที
  11:50 11:50 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  เดิน( 8นาที
  11:58 Centrum Centrum (Tramway)
 2. 2
  11:26 - 12:04
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:26 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  11:46 11:46 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  11:57 11:58 Pl. Zawiszy 05 06 08 Plac Zawiszy 05 06 08
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง Gocławek 03 04 05 Goclawek 03 04 05
  (6นาที
  12:04 Centrum Centrum (Tramway)
 3. 3
  11:26 - 12:12
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:26 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (9นาที
  11:35 11:35 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  11:46 11:47 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง Marymont - Potok 03 
  (25นาที
  12:12 Centrum Centrum (Tramway)
 4. 4
  11:56 - 12:28
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  11:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (24นาที
  12:20 12:20 Warszawa Śródmieście Warszawa Srodmiescie
  เดิน( 8นาที
  12:28 Centrum Centrum (Tramway)
cntlog