2020/09/25  04:13  ออกเดินทาง
1
05:56 - 06:35
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:56 - 06:40
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:56 - 06:40
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:56 - 06:35
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  06:16 06:16 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  06:27 06:29 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  Warszawie Tramwajowe 1 Warsaw Tram 1
  เดินทางไปยัง Żerań Wschodni Zeran Wschodni
  (6นาที
  06:35 Okopowa
 2. 2
  05:56 - 06:40
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  06:16 06:16 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  06:27 06:32 Pl. Zawiszy 05 06 08 Plac Zawiszy 05 06 08
  Warszawie Tramwajowe 24 Warsaw Tram 24
  เดินทางไปยัง Nowe Bemowo 07 08 09 
  (8นาที
  06:40 Okopowa
 3. 3
  05:56 - 06:40
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20นาที
  06:16 06:16 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  06:27 06:34 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  Warszawie Tramwajowe 24 Warsaw Tram 24
  เดินทางไปยัง Nowe Bemowo 07 08 09 
  (6นาที
  06:40 Okopowa
cntlog