2019/09/16  19:21  ออกเดินทาง
1
18:28 - 19:12
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:28 - 19:12
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:28 - 19:12
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  18:28 - 19:12
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:28 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (22นาที
  18:50 18:50 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  19:01 19:04 Pl. Zawiszy 05 06 08 Plac Zawiszy 05 06 08
  Warszawie Tramwajowe 24 Warsaw Tram 24
  เดินทางไปยัง Nowe Bemowo 07 08 09 
  (8นาที
  19:12 Okopowa
 2. 2
  18:28 - 19:12
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:28 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (22นาที
  18:50 18:50 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  19:01 19:06 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  Warszawie Tramwajowe 1 Warsaw Tram 1
  เดินทางไปยัง Żerań Wschodni Zeran Wschodni
  (6นาที
  19:12 Okopowa
 3. 3
  18:28 - 19:12
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:28 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (22นาที
  18:50 18:50 Warszawa Ochota
  เดิน( 11นาที
  19:01 19:06 Pl. Zawiszy 13 14 Plac Zawiszy 13 14
  Warszawie Tramwajowe 24 Warsaw Tram 24
  เดินทางไปยัง Nowe Bemowo 07 08 09 
  (6นาที
  19:12 Okopowa
cntlog