2020/10/21  11:52  ออกเดินทาง
1
10:56 - 11:21
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:56 - 11:24
28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:56 - 11:21
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (9นาที
  11:05 11:05 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  11:16 11:16 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 9 Warsaw Tram 9
  เดินทางไปยัง P+R Al. Krakowska 01 02 03 P+R Aleja Krakowska 01 02 03
  (5นาที
  11:21 Krakowiaków Krakowiakow
 2. 2
  10:56 - 11:24
  28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:56 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  เดินทางไปยัง Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (9นาที
  11:05 11:05 Warszawa Rakowiec
  เดิน( 11นาที
  11:16 11:19 PKP Rakowiec
  Warszawie Tramwajowe 15 Warsaw Tram 15
  เดินทางไปยัง P+R Al. Krakowska 01 02 03 P+R Aleja Krakowska 01 02 03
  (5นาที
  11:24 Krakowiaków Krakowiakow
cntlog