2024/06/19  01:21  ออกเดินทาง
1
20:51 - 00:53
4ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:21 - 01:56
5ครั้ง35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:21 - 02:38
6ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
20:21 - 02:40
6ครั้ง19นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  20:51 - 00:53
  4ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:51 Vilnius
  Klaipėda-Vilnius Klaipeda-Vilnius
  เดินทางไปยัง Klaipėda Klaipeda
  (4ครั้ง2นาที
  00:53 Klaipėda Klaipeda
 2. 2
  20:21 - 01:56
  5ครั้ง35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:21 Vilnius
  Šiauliai-Vilnius Siauliai-Vilnius
  เดินทางไปยัง Šiauliai Siauliai
  (2ครั้ง19นาที
  22:40 00:13 Šiauliai Siauliai
  Klaipėda-Vilnius Klaipeda-Vilnius
  เดินทางไปยัง Klaipėda Klaipeda
  (1ครั้ง43นาที
  01:56 Klaipėda Klaipeda
 3. 3
  20:21 - 02:38
  6ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:21 Vilnius
  Šiauliai-Vilnius Siauliai-Vilnius
  เดินทางไปยัง Šiauliai Siauliai
  (2ครั้ง19นาที
  22:40 00:13 Šiauliai Siauliai
  Klaipėda-Radviliškis Klaipeda-Radviliskis
  เดินทางไปยัง Klaipėda Klaipeda
  (2ครั้ง25นาที
  02:38 Klaipėda Klaipeda
 4. 4
  20:21 - 02:40
  6ครั้ง19นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:21 Vilnius
  Šiauliai-Vilnius Siauliai-Vilnius
  เดินทางไปยัง Šiauliai Siauliai
  (2ครั้ง3นาที
  22:24 22:57 Radviliškis Radviliskis
  Šiauliai-Radviliškis Siauliai-Radviliskis
  เดินทางไปยัง Šiauliai Siauliai
  (27นาที
  23:24 00:57 Šiauliai Siauliai
  Klaipėda-Vilnius Klaipeda-Vilnius
  เดินทางไปยัง Klaipėda Klaipeda
  (1ครั้ง43นาที
  02:40 Klaipėda Klaipeda
cntlog