1
08:59 - 16:28
7ครั้ง29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:59 - 16:28
7ครั้ง29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:39 - 18:55
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
18:44 - 19:00
16นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:59 - 16:28
  7ครั้ง29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:59 දුම්රිය ස්ථාන අංක 1 Train Halt 01
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මරදාන Maradana
  (1ครั้ง9นาที
  10:08 10:41 කොටුව Colombo Fort
  මුහුදු බඬ මාර්ගය Coastal Line
  เดินทางไปยัง මාතර Matara
  (2ครั้ง40นาที
  13:21 14:15 ගාල්ල Galle
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මරදාන Maradana
  (2ครั้ง13นาที
  16:28 කටුකුරුන්ද Katukurunda
 2. 2
  08:59 - 16:28
  7ครั้ง29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:59 දුම්රිය ස්ථාන අංක 1 Train Halt 01
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මරදාන Maradana
  (16นาที
  09:15 11:21 පානදුර Panadura
  මුහුදු බඬ මාර්ගය Coastal Line
  เดินทางไปยัง මාතර Matara
  (45นาที
  12:06 15:53 අලුත්ගම Aluthgama
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මරදාන Maradana
  (35นาที
  16:28 කටුකුරුන්ද Katukurunda
 3. 3
  18:39 - 18:55
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:39 දුම්රිය ස්ථාන අංක 1 Train Halt 01
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මාතර Matara
  (16นาที
  18:55 කටුකුරුන්ද Katukurunda
 4. 4
  18:44 - 19:00
  16นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:44 දුම්රිය ස්ථාන අංක 1 Train Halt 01
  මුහුදු බඬ මාර්ගය(මරදාන-ගාල්ල) Coastal Line(Maradana-Galle)
  เดินทางไปยัง මාතර Matara
  (16นาที
  19:00 කටුකුරුන්ද Katukurunda
cntlog