2020/02/21  10:56  ออกเดินทาง
1
11:04 - 11:25
21นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
2
10:59 - 11:25
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
  1. 1
    11:04 - 11:25
    21นาที
    จำนวนของการถ่ายโอน: 1
    1.  > 
    2. train
    3.  > 
    4. train
    5.  > 
    11:04 青物横丁 Aomono-yokocho
    京急本線 Keikyu Main Line
    เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
    (13นาที
    11:17 11:24 京急蒲田 Keikyu-Kamata
    京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
    เดินทางไปยัง 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
    (1นาที
    JPY 200
    11:25 糀谷 Kojiya
  2. 2
    10:59 - 11:25
    26นาที
    จำนวนของการถ่ายโอน: 1
    1.  > 
    2. train
    3.  > 
    4. train
    5.  > 
    10:59 青物横丁 Aomono-yokocho
    京急本線 Keikyu Main Line
    เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
    (14นาที
    11:13 11:24 京急蒲田 Keikyu-Kamata
    京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
    เดินทางไปยัง 羽田空港国内線ターミナル(京急) Haneda-Airport-Domestic-Terminal
    (1นาที
    JPY 200
    11:25 糀谷 Kojiya
cntlog