2021/01/20  00:41  ออกเดินทาง
1
05:26 - 05:50
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
00:48 - 05:50
5ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:45 - 06:09
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
4
06:05 - 06:29
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  05:26 - 05:50
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:26 勝田台 Katsutadai
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (24นาที
  JPY 380
  05:50 京成成田 Keisei-Narita
 2. 2
  00:48 - 05:50
  5ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:48 勝田台 Katsutadai
  京成本線通勤特急 Keisei Main Line Commuter Limited Express
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (11นาที
  00:59 05:38 京成佐倉 Keisei-Sakura
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (12นาที
  JPY 380
  05:50 京成成田 Keisei-Narita
 3. 3
  05:45 - 06:09
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:45 勝田台 Katsutadai
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (24นาที
  JPY 380
  06:09 京成成田 Keisei-Narita
 4. 4
  06:05 - 06:29
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:05 勝田台 Katsutadai
  京成本線 Keisei Main Line
  เดินทางไปยัง 京成成田 Keisei-Narita
  (24นาที
  JPY 380
  06:29 京成成田 Keisei-Narita
cntlog