2020/06/04  17:21  ออกเดินทาง
1
17:21 - 17:27
6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:25 - 17:28
3นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  17:21 - 17:27
  6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:21 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (6นาที
  JPY 160
  17:27 京急川崎 Keikyu-Kawasaki
 2. 2
  17:25 - 17:28
  3นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:25 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  เดินทางไปยัง 浦賀 Uraga
  (3นาที
  JPY 160
  17:28 京急川崎 Keikyu-Kawasaki
cntlog