2020/03/30  00:46  ออกเดินทาง
1
06:36 - 07:37
1ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:30 - 07:37
1ครั้ง7นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:36 - 07:37
  1ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:36 Battistini
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (23นาที
  EUR 1.50
  06:59 06:59 Termini
  เดิน( 4นาที
  07:03 07:05 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  07:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 2. 2
  06:30 - 07:37
  1ครั้ง7นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:30 Battistini
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (23นาที
  EUR 1.50
  06:53 06:53 Termini
  เดิน( 4นาที
  06:57 07:05 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  07:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
cntlog