1
12:00 - 08:15
44ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:00 - 08:15
44ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
12:00 - 08:15
44ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
12:00 - 08:15
44ครั้ง15นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  12:00 - 08:15
  44ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:00 भोपाल जंक्शन Bhopal Junction
  11016/गोरखपुर - लोकमान्य तिलक 11016/Gorakhpur - Mumbai LTT
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (1ครั้ง50นาที
  13:50 14:40 इटारसी जंक्शन Itarsi Junction
  12670/छपरा - चेन्नै 12670/Chhapra - Chennai
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (23ครั้ง45นาที
  14:25 15:25 चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  12695/चेन्नै - तिरुवनंतपुरम 12695/Chennai - Thiruvananthapuram
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (14ครั้ง45นาที
  06:10 06:25 कोल्लम जंक्शन Kollam Junction
  16356/मंगलूरु - कोच्चुवेली 16356/Mangalore - Kochuveli
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (1ครั้ง50นาที
  08:15 कोच्चुवेली Kochuveli
 2. 2
  12:00 - 08:15
  44ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:00 भोपाल जंक्शन Bhopal Junction
  11016/गोरखपुर - लोकमान्य तिलक 11016/Gorakhpur - Mumbai LTT
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (1ครั้ง50นาที
  13:50 14:40 इटारसी जंक्शन Itarsi Junction
  12670/छपरा - चेन्नै 12670/Chhapra - Chennai
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (23ครั้ง45นาที
  14:25 16:25 चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  22207/चेन्नै - तिरुवनंतपुरम 22207/Chennai - Thiruvananthapuram
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (10ครั้ง30นาที
  02:55 04:00 एरणाकुलम जंक्शन Ernakulam Junction
  16356/मंगलूरु - कोच्चुवेली 16356/Mangalore - Kochuveli
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (4ครั้ง15นาที
  08:15 कोच्चुवेली Kochuveli
 3. 3
  12:00 - 08:15
  44ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:00 भोपाल जंक्शन Bhopal Junction
  11016/गोरखपुर - लोकमान्य तिलक 11016/Gorakhpur - Mumbai LTT
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (1ครั้ง50นาที
  13:50 14:40 इटारसी जंक्शन Itarsi Junction
  12670/छपरा - चेन्नै 12670/Chhapra - Chennai
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (23ครั้ง45นาที
  14:25 16:25 चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  22207/चेन्नै - तिरुवनंतपुरम 22207/Chennai - Thiruvananthapuram
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (12ครั้ง58นาที
  05:23 06:25 कोल्लम जंक्शन Kollam Junction
  16356/मंगलूरु - कोच्चुवेली 16356/Mangalore - Kochuveli
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (1ครั้ง50นาที
  08:15 कोच्चुवेली Kochuveli
 4. 4
  12:00 - 08:15
  44ครั้ง15นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:00 भोपाल जंक्शन Bhopal Junction
  11016/गोरखपुर - लोकमान्य तिलक 11016/Gorakhpur - Mumbai LTT
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (1ครั้ง50นาที
  13:50 14:40 इटारसी जंक्शन Itarsi Junction
  12670/छपरा - चेन्नै 12670/Chhapra - Chennai
  เดินทางไปยัง चेन्नै सेन्ट्रल Chennai Central
  (21ครั้ง15นาที
  11:55 12:35 गूडूर जंक्शन Gudur Junction
  22603/खड़गपुर - विलुप्पुरम 22603/Kharagpur - Villupuram
  เดินทางไปยัง विलुप्पुरम जंक्शन Villupuram Junction
  (4ครั้ง25นาที
  17:00 18:05 काट्पाडी जंक्शन Katpadi Junction
  22207/चेन्नै - तिरुवनंतपुरम 22207/Chennai - Thiruvananthapuram
  เดินทางไปยัง कायमकुलम जंक्शन Kayamkulam Junction
  (9ครั้ง43นาที
  03:48 04:50 आलप्पुष़ा Alappuzha
  16356/मंगलूरु - कोच्चुवेली 16356/Mangalore - Kochuveli
  เดินทางไปยัง कन्याकुमारी Kanniyakumari
  (3ครั้ง25นาที
  08:15 कोच्चुवेली Kochuveli
cntlog