2020/07/14  16:42  ออกเดินทาง
1
16:47 - 18:00
1ครั้ง13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:03 - 18:16
1ครั้ง13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
16:45 - 18:17
1ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:47 - 18:00
  1ครั้ง13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:47 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (1ครั้ง13นาที
  18:00 वसई रोड Vasai Road
 2. 2
  17:03 - 18:16
  1ครั้ง13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:03 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (1ครั้ง13นาที
  18:16 वसई रोड Vasai Road
 3. 3
  16:45 - 18:17
  1ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:45 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (1ครั้ง4นาที
  17:49 17:52 बोरीवली Borivali
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(BVI-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (25นาที
  18:17 वसई रोड Vasai Road
cntlog