2020/07/06  18:28  ออกเดินทาง
1
18:39 - 19:23
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:35 - 19:31
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:39 - 19:23
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:39 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Rapid]Western Line(CCG-VR)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (33นาที
  19:12 19:16 अंधेरी Andheri(Mumbai Metro)
  मार्ग १[मुंबई मेट्रो] Line1[Mumbai Metro]
  เดินทางไปยัง घाटकोपर GhatKopar
  (7นาที
  19:23 असल्फा Asalpha
 2. 2
  18:35 - 19:31
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:35 चर्चगेट Churchgate(CCG)
  पश्चिम मार्ग [Local]Western Line(CCG-BVI)
  เดินทางไปยัง डहाणु रोड Dahanu Road
  (43นาที
  19:18 19:24 अंधेरी Andheri(Mumbai Metro)
  मार्ग १[मुंबई मेट्रो] Line1[Mumbai Metro]
  เดินทางไปยัง घाटकोपर GhatKopar
  (7นาที
  19:31 असल्फा Asalpha
cntlog