2020/09/21  15:34  ออกเดินทาง
1
15:37 - 16:23
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:37 - 16:23
46นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:37 - 16:23
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:37 Airport
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (23นาที
  16:00 16:00 Hong Kong
  เดิน( 13นาที
  16:13 16:17 Central
  Island Line
  เดินทางไปยัง Chai Wan 
  (6นาที
  HKD 5.50
  16:23 Causeway Bay
 2. 2
  15:37 - 16:23
  46นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:37 Airport
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (23นาที
  16:00 16:00 Hong Kong
  เดิน( 13นาที
  16:13 16:16 Central
  Tsuen Wan Line
  เดินทางไปยัง Tsuen Wan 
  (1นาที
  16:17 16:20 Admiralty
  Island Line
  เดินทางไปยัง Chai Wan 
  (3นาที
  HKD 5.50
  16:23 Causeway Bay
cntlog