2021/01/21  19:35  ออกเดินทาง
1
19:40 - 20:14
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
20:00 - 20:38
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
20:20 - 21:02
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:40 - 20:14
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:40 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  19:44 19:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (6นาที
  HKD 16.00
  19:55 20:00 Tsing Yi
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง AsiaWorld-Expo 
  (14นาที
  20:14 AsiaWorld-Expo
 2. 2
  20:00 - 20:38
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:00 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  20:04 20:09 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (6นาที
  HKD 16.00
  20:15 20:24 Tsing Yi
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง AsiaWorld-Expo 
  (14นาที
  20:38 AsiaWorld-Expo
 3. 3
  20:20 - 21:02
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:20 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  20:24 20:29 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (6นาที
  HKD 16.00
  20:35 20:48 Tsing Yi
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง AsiaWorld-Expo 
  (14นาที
  21:02 AsiaWorld-Expo
cntlog