2020/07/14  16:26  ออกเดินทาง
1
16:40 - 17:13
33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  16:40 - 17:13
  33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:40 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  16:44 16:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (6นาที
  HKD 16.00
  16:55 17:00 Tsing Yi
  Airport Express Line
  เดินทางไปยัง AsiaWorld-Expo 
  (13นาที
  17:13 Airport
cntlog