2020/07/12  00:23  ออกเดินทาง
1
00:40 - 01:09
29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  00:40 - 01:09
  29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:40 Disneyland Resort
  Disneyland Resort Line
  เดินทางไปยัง Sunny Bay 
  (4นาที
  00:44 00:49 Sunny Bay
  Tung Chung Line
  เดินทางไปยัง Hong Kong 
  (20นาที
  HKD 29.00
  01:09 Hong Kong
cntlog