2020/08/12  19:14  ออกเดินทาง
1
19:16 - 20:11
55นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
2
19:32 - 20:27
55นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 1. 1
  19:16 - 20:11
  55นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  19:16 Macau Ferry Terminal (Hong Kong)
  Hong Kong-Macau (Outer Harbour Ferry Terminal)[Turbo Jet]
  เดินทางไปยัง Outer Harbour Ferry Terminal (Macau) 
  (55นาที
  20:11 Outer Harbour Ferry Terminal (Macau)
 2. 2
  19:32 - 20:27
  55นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  19:32 Macau Ferry Terminal (Hong Kong)
  Hong Kong-Macau (Outer Harbour Ferry Terminal)[Turbo Jet]
  เดินทางไปยัง Outer Harbour Ferry Terminal (Macau) 
  (55นาที
  20:27 Outer Harbour Ferry Terminal (Macau)
cntlog