2020/03/30  01:59  ออกเดินทาง
1
06:08 - 07:16
1ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:08 - 07:16
1ครั้ง8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:37 - 07:39
1ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:30 - 07:39
1ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  06:08 - 07:16
  1ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:11 06:20 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (17นาที
  06:37 06:45 Northwick Park
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (31นาที
  GBP 8.50
  07:16 Chalfont Latimer
 2. 2
  06:08 - 07:16
  1ครั้ง8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:11 06:20 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (14นาที
  06:34 06:43 Preston Road
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (33นาที
  GBP 8.50
  07:16 Chalfont Latimer
 3. 3
  06:37 - 07:39
  1ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:37 Euston Square
  Hammersmith City Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (3นาที
  06:40 06:49 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (50นาที
  GBP 8.50
  07:39 Chalfont Latimer
 4. 4
  06:30 - 07:39
  1ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:30 Euston Square
  Circle Line
  เดินทางไปยัง Hammersmith 
  (4นาที
  06:34 06:49 Baker Street
  Metropolitan Line
  เดินทางไปยัง Amersham 
  (50นาที
  GBP 8.50
  07:39 Chalfont Latimer
cntlog