2019/12/14  19:02  ออกเดินทาง
1
19:08 - 21:36
2ครั้ง28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
19:03 - 21:36
2ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
19:27 - 22:10
2ครั้ง43นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  19:08 - 21:36
  2ครั้ง28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:08 Southampton Airport Pkway
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (8นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Winchester - Waterloo
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (1ครั้ง2นาที
  20:20 20:35 Waterloo
  Bakerloo Line
  เดินทางไปยัง Queens Park 
  (12นาที
  GBP 4.90
  20:47 21:13 Marylebone
  Liskeard - Devonport
  เดินทางไปยัง Banbury(S) 
  (23นาที
  21:36 Gerrards Cross
 2. 2
  19:03 - 21:36
  2ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:03 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (21นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Winchester - Waterloo
  เดินทางไปยัง Waterloo 
  (1ครั้ง9นาที
  20:34 20:50 Waterloo
  Bakerloo Line
  เดินทางไปยัง Queens Park 
  (12นาที
  GBP 4.90
  21:02 21:13 Marylebone
  Liskeard - Devonport
  เดินทางไปยัง Banbury(S) 
  (23นาที
  21:36 Gerrards Cross
 3. 3
  19:27 - 22:10
  2ครั้ง43นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  19:27 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (7นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Reading 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Reading
  Reading - Coventry
  เดินทางไปยัง Hanborough 
  (23นาที
  20:38 21:09 Oxford
  Oxford - Marylebone
  เดินทางไปยัง Marylebone 
  (41นาที
  21:50 21:57 High Wycombe
  Liskeard - Devonport
  เดินทางไปยัง Marylebone 
  (13นาที
  22:10 Gerrards Cross
cntlog