2020/04/08  19:04  ออกเดินทาง
1
19:52 - 20:32
40นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:12 - 20:32
1ครั้ง20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
19:33 - 21:07
1ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
20:03 - 21:13
1ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:52 - 20:32
  40นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:52 Reading
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (32นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (7นาที
  20:32 Southampton Airport Pkway
 2. 2
  19:12 - 20:32
  1ครั้ง20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  19:12 Reading
  Westbury - Reading
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (2นาที
  19:14 19:36 Reading West
  Reading - Bournemouth
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (26นาที
  20:02 20:10 Basingstoke
  Winchester - Reading
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (14นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (7นาที
  20:32 Southampton Airport Pkway
 3. 3
  19:33 - 21:07
  1ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:33 Reading
  Reading - Bournemouth
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (29นาที
  20:02 20:30 Basingstoke
  Leuchars - Edinburgh
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (18นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (18นาที
  21:07 Southampton Airport Pkway
 4. 4
  20:03 - 21:13
  1ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:03 Reading
  Reading - Bournemouth
  เดินทางไปยัง Basingstoke 
  (25นาที
  20:28 20:49 Basingstoke
  Winchester - Waterloo
  เดินทางไปยัง Portsmouth Harbour 
  (15นาที
  ผ่านการรถไฟ Winchester
  Wimbledon - Staines
  เดินทางไปยัง Weymouth 
  (8นาที
  21:13 Southampton Airport Pkway
cntlog