2020/12/06  04:12  ออกเดินทาง
1
05:02 - 05:46
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
04:22 - 05:46
1ครั้ง24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
04:57 - 05:48
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
04:52 - 05:48
56นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  05:02 - 05:46
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:02 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (31นาที
  05:33 05:39 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (1นาที
  05:40 05:43 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (3นาที
  EUR 1.90
  05:46 Cadet
 2. 2
  04:22 - 05:46
  1ครั้ง24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:22 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (31นาที
  04:53 05:35 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (1นาที
  05:36 05:43 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (3นาที
  EUR 1.90
  05:46 Cadet
 3. 3
  04:57 - 05:48
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:57 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(Robinson-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Robinson 
  (36นาที
  05:33 05:33 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  เดิน( 8นาที
  05:41 05:41 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง La Courneuve 8 Mai 1945 
  (7นาที
  EUR 1.90
  05:48 Cadet
 4. 4
  04:52 - 05:48
  56นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:52 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (36นาที
  05:28 05:28 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  เดิน( 8นาที
  05:36 05:41 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง La Courneuve 8 Mai 1945 
  (7นาที
  EUR 1.90
  05:48 Cadet
cntlog