2019/11/18  13:35  ออกเดินทาง
1
13:41 - 14:22
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:41 - 14:22
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
13:41 - 14:22
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
13:37 - 14:22
45นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  13:41 - 14:22
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:41 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (27นาที
  14:08 14:12 Gare du Nord
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (2นาที
  14:14 14:19 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (3นาที
  EUR 1.90
  14:22 Cadet
 2. 2
  13:41 - 14:22
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:41 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (27นาที
  14:08 14:12 Gare du Nord
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (2นาที
  14:14 14:20 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (2นาที
  EUR 1.90
  14:22 Cadet
 3. 3
  13:41 - 14:22
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:41 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (27นาที
  14:08 14:15 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (1นาที
  14:16 14:20 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (2นาที
  EUR 1.90
  14:22 Cadet
 4. 4
  13:37 - 14:22
  45นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:37 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  เดินทางไปยัง Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (31นาที
  14:08 14:12 Gare du Nord
  Paris Metro Line 5
  เดินทางไปยัง Place d'Italie Place d Italie
  (2นาที
  14:14 14:19 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (3นาที
  EUR 1.90
  14:22 Cadet
cntlog