2020/02/23  21:12  ออกเดินทาง
1
21:13 - 21:45
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:13 - 21:45
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
21:13 - 21:45
32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  21:13 - 21:45
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:13 Marx Dormoy
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (13นาที
  21:26 21:31 Madeleine
  Paris Metro Line 14
  เดินทางไปยัง Olympiades 
  (2นาที
  21:33 21:36 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (9นาที
  EUR 1.90
  21:45 Maison Blanche
 2. 2
  21:13 - 21:45
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:13 Marx Dormoy
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (1นาที
  21:14 21:20 Marcadet Poissonniers
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (10นาที
  21:30 21:36 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (9นาที
  EUR 1.90
  21:45 Maison Blanche
 3. 3
  21:13 - 21:45
  32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:13 Marx Dormoy
  Paris Metro Line 12
  เดินทางไปยัง Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (1นาที
  21:14 21:20 Marcadet Poissonniers
  Paris Metro Line 4
  เดินทางไปยัง Mairie de Montrouge 
  (4นาที
  21:24 21:27 Gare de l'Est Gare de l Est
  Paris Metro Line 7
  เดินทางไปยัง Villejuif-Louis Aragon 
  (18นาที
  EUR 1.90
  21:45 Maison Blanche
cntlog