2024-06-26 ตารางเที่ยวบิน

 1. PHILIPPINE AIRLINES PR-2139 Airbus A320
  04:15 → 05:30
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 2. ZHONGYUAN AIRLINES Z2-306 Airbus A320
  04:40 → 05:50
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 3. ZHONGYUAN AIRLINES Z2-317 Airbus A320
  06:45 → 07:50
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 4. CEBU PACIFIC AIR 5J-453 Airbus A321
  07:35 → 09:00
  1ครั้ง 25นาที
  การจอง
 5. PHILIPPINE AIRLINES PR-2141 Airbus A320
  08:20 → 09:35
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 6. CEBU PACIFIC AIR 5J-457 Airbus A321
  09:35 → 11:00
  1ครั้ง 25นาที
  การจอง
 7. ZHONGYUAN AIRLINES Z2-309 Airbus A320
  11:15 → 12:25
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 8. PHILIPPINE AIRLINES PR-2143 Airbus A320
  13:35 → 14:50
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 9. PHILIPPINE AIRLINES PR-2145 Airbus A320
  16:50 → 18:05
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 10. CEBU PACIFIC AIR 5J-455
  17:20 → 18:40
  1ครั้ง 20นาที
  การจอง
 11. ZHONGYUAN AIRLINES Z2-313 Airbus A320
  17:20 → 18:35
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 12. ZHONGYUAN AIRLINES Z2-315 Airbus A320
  20:00 → 21:15
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 13. CEBU PACIFIC AIR 5J-465 Airbus A320
  20:05 → 21:30
  1ครั้ง 25นาที
  การจอง
 14. CEBU PACIFIC AIR 5J-461
  21:05 → 22:25
  1ครั้ง 20นาที
  การจอง
 15. PHILIPPINE AIRLINES PR-2147 Airbus A320
  21:20 → 22:35
  1ครั้ง 15นาที
  การจอง
 16. CEBU PACIFIC AIR 5J-463 Airbus A320
  22:15 → 23:40
  1ครั้ง 25นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog