2021-10-20 ตารางเที่ยวบิน

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-3974 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:35 → 07:40
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 2. SOUTHWEST AIRLINES WN-105 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:15 → 09:25
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-2432 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  08:15 → 11:35
  3ครั้ง 20นาที
  การจอง
 4. SOUTHWEST AIRLINES WN-2080 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  10:10 → 11:20
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 5. SPIRIT AIRLINES NK-1652
  11:20 → 12:32
  1ครั้ง 12นาที
  การจอง
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-2060 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  12:25 → 13:35
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 7. SOUTHWEST AIRLINES WN-298 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  13:55 → 15:05
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 8. FRONTIER AIRLINES F9-1983 Airbus A320
  14:18 → 15:28
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-12 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  16:35 → 17:40
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 10. SOUTHWEST AIRLINES WN-1011 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  17:55 → 19:00
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง
 11. SOUTHWEST AIRLINES WN-1123 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  19:05 → 20:15
  1ครั้ง 10นาที
  การจอง
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-1481 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  20:25 → 21:30
  1ครั้ง 05นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

สถานีที่ใกล้ที่สุด

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog