2020-09-25 ตารางเที่ยวบิน

 1. CAPEAIR 9K-3211 Cessna (Light Aircraft)
  07:55 → 08:38
  0ครั้ง 43นาที
  การจอง
 2. CAPEAIR 9K-3231 Cessna (Light Aircraft)
  10:53 → 11:33
  0ครั้ง 40นาที
  การจอง
 3. CAPEAIR 9K-3011 Cessna (Light Aircraft)
  12:35 → 13:15
  0ครั้ง 40นาที
  การจอง
 4. CAPEAIR 9K-3251 Cessna (Light Aircraft)
  13:14 → 13:54
  0ครั้ง 40นาที
  การจอง
 5. CAPEAIR 9K-3031 Cessna (Light Aircraft)
  14:40 → 15:20
  0ครั้ง 40นาที
  การจอง
 6. CAPEAIR 9K-3051 Cessna (Light Aircraft)
  17:27 → 18:10
  0ครั้ง 43นาที
  การจอง
 7. CAPEAIR 9K-3071 Cessna (Light Aircraft)
  19:35 → 20:15
  0ครั้ง 40นาที
  การจอง

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog