SVG สนามบินสตาวังเงร์

ข้อมูลเที่ยวบิน

06:00 → 07:10 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:05 → 07:00 55นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:10 → 07:20 1ครั้ง 10นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:35 → 08:25 1ครั้ง 50นาที
AES สนามบินเอลซุนด์ Alesund, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:35 → 09:30 2ครั้ง 55นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:35 → 07:15 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
06:40 → 07:15 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
WIDEROE
06:45 → 08:20 1ครั้ง 35นาที
AMS สนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
06:55 → 07:35 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
07:00 → 07:50 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
07:00 → 08:00 1ครั้ง 00นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
07:40 → 08:40 1ครั้ง 00นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
08:25 → 09:20 55นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
08:30 → 09:20 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
08:50 → 10:00 1ครั้ง 10นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
08:55 → 11:00 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
08:55 → 09:30 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
WIDEROE
08:55 → 09:35 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
09:00 → 09:05 1ครั้ง 05นาที
ABZ สนามบินนานาชาติแอเบอร์ดีน อเบอร์ดีน, ประเทศอังกฤษ
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
09:00 → 10:10 1ครั้ง 10นาที
EBJ สนามบินเอสบีเยร์ เอสบีเย, เดนมาร์ก
DANISH AIR TRANSPORT
09:00 → 09:55 55นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
09:15 → 10:05 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
09:20 → 10:00 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
09:45 → 10:35 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
09:50 → 11:00 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
10:20 → 11:10 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
10:25 → 11:15 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
11:10 → 13:15 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
11:10 → 11:55 45นาที
TRF สนามบินออสโล ทอร์ป ออสโล, นอร์เวย์
WIDEROE
11:10 → 11:50 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
11:20 → 12:10 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
12:30 → 13:40 1ครั้ง 10นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
13:10 → 14:00 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
13:10 → 13:45 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
WIDEROE
13:45 → 14:55 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
14:30 → 15:20 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
14:35 → 16:40 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
14:35 → 15:15 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
14:55 → 16:15 1ครั้ง 20นาที
ARN สนามบินสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา สตอกโฮล์ม, สวีเดน
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
15:00 → 15:50 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
15:35 → 16:25 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
15:40 → 16:20 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
15:50 → 16:25 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
WIDEROE
15:55 → 17:05 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
16:00 → 17:10 1ครั้ง 10นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
16:20 → 17:10 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
16:20 → 17:20 1ครั้ง 00นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
16:40 → 18:45 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
16:55 → 17:35 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
16:55 → 19:00 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
17:00 → 17:45 45นาที
TRF สนามบินออสโล ทอร์ป ออสโล, นอร์เวย์
WIDEROE
17:15 → 17:20 1ครั้ง 05นาที
ABZ สนามบินนานาชาติแอเบอร์ดีน อเบอร์ดีน, ประเทศอังกฤษ
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
17:20 → 18:55 1ครั้ง 35นาที
AMS สนามบินนานาชาติอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
17:20 → 18:10 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
17:40 → 18:20 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
17:40 → 18:30 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
17:45 → 18:25 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
17:50 → 18:50 2ครั้ง 00นาที
LHR สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
18:35 → 19:25 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
18:35 → 19:25 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
18:40 → 19:50 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
18:45 → 19:20 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
WIDEROE
18:50 → 20:00 1ครั้ง 10นาที
EBJ สนามบินเอสบีเยร์ เอสบีเย, เดนมาร์ก
DANISH AIR TRANSPORT
18:50 → 19:25 35นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
19:15 → 20:25 1ครั้ง 10นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
20:00 → 20:50 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
20:20 → 21:30 1ครั้ง 10นาที
CPH สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
20:35 → 21:15 40นาที
BGO สนามบินเบอร์เกน เบอร์เกน, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
20:35 → 22:40 2ครั้ง 05นาที
TRD สนามบินทรอนด์ไฮม์ วาเออร์เนส ทรอนไฮม์, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
21:10 → 22:00 50นาที
OSL สนามบินออสโล ออสโล, นอร์เวย์
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog