IXS สนามบินศิลาจาร

ข้อมูลเที่ยวบิน

07:40 → 08:50 1ครั้ง 10นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
AIR INDIA
07:50 → 09:20 1ครั้ง 30นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
SPICEJET
11:30 → 13:00 1ครั้ง 30นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
SPICEJET
12:05 → 16:40 4ครั้ง 35นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
12:05 → 13:25 1ครั้ง 20นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
INDIGO
14:35 → 22:05 7ครั้ง 30นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
SPICEJET
14:35 → 18:40 4ครั้ง 05นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
SPICEJET
14:35 → 15:25 50นาที
GAU สนามบินนานาชาติกูวาฮาติ กูวาฮาติ, อินเดีย
SPICEJET
15:25 → 20:25 5ครั้ง 00นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
INDIGO
15:25 → 16:25 1ครั้ง 00นาที
GAU สนามบินนานาชาติกูวาฮาติ กูวาฮาติ, อินเดีย
INDIGO

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog