IXS สนามบินศิลาจาร

ข้อมูลเที่ยวบิน

08:00 → 09:15 1ครั้ง 15นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
AIR INDIA
08:45 → 10:20 1ครั้ง 35นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
SPICEJET
10:00 → 11:10 1ครั้ง 10นาที
GAU สนามบินนานาชาติกูวาฮาติ กูวาฮาติ, อินเดีย
INDIGO
10:00 → 15:40 5ครั้ง 40นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
INDIGO
12:15 → 17:00 4ครั้ง 45นาที
JAI สนามบินนานาชาติชัยปุระ ชัยปุระ, อินเดีย
INDIGO
12:15 → 13:45 1ครั้ง 30นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
INDIGO
13:40 → 15:20 1ครั้ง 40นาที
CCU สนามบินนานาชาติกัลกัตตา โกลกาตา, อินเดีย
INDIGO
13:40 → 18:55 5ครั้ง 15นาที
BLR สนามบินนานาชาติเบนกาลูรู Bengaluru, อินเดีย
INDIGO
14:35 → 19:10 4ครั้ง 35นาที
DEL สนามบินนานาชาตินิวเดลี นิวเดลี, อินเดีย
SPICEJET
14:35 → 22:05 7ครั้ง 30นาที
BOM สนามบินนานาชาติมุมไบ มุมไบ, อินเดีย
SPICEJET
14:35 → 15:20 45นาที
GAU สนามบินนานาชาติกูวาฮาติ กูวาฮาติ, อินเดีย
SPICEJET

หมายเหตุ: เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น

Powered by OAG

รายการสนามบิน

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

ไม่สามารถหาจุด
cntlog