2020/02/22  08:48  ออกเดินทาง
1
08:53 - 09:32
39นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
08:48 - 09:32
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:48 - 09:39
51นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:53 - 09:32
  39นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:53 Campamento
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Casa de Campo 
  (2นาที
  08:55 08:58 Casa de Campo
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Hospital Infanta Sofía Hospital Infanta Sofia
  (16นาที
  09:14 09:17 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  เดินทางไปยัง Hospital del Henares 
  (2นาที
  09:19 09:22 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (10นาที
  09:32 Estrella
 2. 2
  08:48 - 09:32
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:48 Campamento
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Alameda de Osuna 
  (12นาที
  09:00 09:04 Oporto
  [Metro de Madrid]Línea6(contra reloj back) [MetroMadrid]Line6(Anti-Clockwise)
  เดินทางไปยัง Opañel Opanel
  (18นาที
  09:22 09:30 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (2นาที
  09:32 Estrella
 3. 3
  08:48 - 09:39
  51นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:48 Campamento
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  เดินทางไปยัง Alameda de Osuna 
  (34นาที
  09:22 09:31 Núñez de Balboa Nunez de Balboa
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (8นาที
  09:39 Estrella
cntlog