2020/06/04  17:27  ออกเดินทาง
1
17:27 - 17:44
17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:27 - 17:44
  17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:27 Santiago Bernabéu Santiago Bernabeu
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  เดินทางไปยัง Puerta del Sur 
  (8นาที
  17:35 17:39 Tribunal
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Valdecarros 
  (5นาที
  17:44 Tirso de Molina
cntlog