2020/06/03  16:10  ออกเดินทาง
1
16:18 - 08:36
16ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
16:13 - 08:36
16ครั้ง23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
16:23 - 08:40
16ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
16:13 - 08:40
16ครั้ง27นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 1. 1
  16:18 - 08:36
  16ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  16:18 三里坝 Sanliba
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (24นาที
  16:42 16:48 太平园 Taipingyuan
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  เดินทางไปยัง 高朋大道 Gaopeng Avenue
  (19นาที
  17:07 17:07 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:17 23:17 成都东 Chengdudong
  D1841 次 Train D1841
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (8ครั้ง32นาที
  07:49 07:49 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  07:59 08:04 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22นาที
  08:26 08:29 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁6号线(浔峰岗-长湴) Guangzhou Metro Line 6(Xunfenggang-Changban)
  เดินทางไปยัง 浔峰岗 Xunfenggang
  (3นาที
  08:32 08:35 黄沙 Huangsha
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1นาที
  08:36 长寿路(广州) Changshou Lu(Guangzhou)
 2. 2
  16:13 - 08:36
  16ครั้ง23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16:13 三里坝 Sanliba
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (24นาที
  16:37 16:43 太平园 Taipingyuan
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  เดินทางไปยัง 高朋大道 Gaopeng Avenue
  (19นาที
  17:02 17:02 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:12 23:12 成都东 Chengdudong
  D1841 次 Train D1841
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (8ครั้ง32นาที
  07:44 07:44 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  07:54 08:00 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (25นาที
  08:25 08:31 公园前 Gongyuanqian
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 西朗 Xilang
  (5นาที
  08:36 长寿路(广州) Changshou Lu(Guangzhou)
 3. 3
  16:23 - 08:40
  16ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  16:23 三里坝 Sanliba
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (24นาที
  16:47 16:53 太平园 Taipingyuan
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  เดินทางไปยัง 高朋大道 Gaopeng Avenue
  (19นาที
  17:12 17:12 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:22 23:22 成都东 Chengdudong
  D1841 次 Train D1841
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (8ครั้ง32นาที
  07:54 07:54 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  08:04 08:08 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22นาที
  08:30 08:33 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  เดินทางไปยัง 浔峰岗 Xunfenggang
  (3นาที
  08:36 08:39 黄沙 Huangsha
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1นาที
  08:40 长寿路(广州) Changshou Lu(Guangzhou)
 4. 4
  16:13 - 08:40
  16ครั้ง27นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  16:13 三里坝 Sanliba
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (39นาที
  16:52 16:57 春熙路 Chunxi Road
  成都地铁2号线 Chengdu Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 龙泉驿 Longquanyi
  (16นาที
  17:13 17:13 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  เดิน( 10นาที
  17:23 23:23 成都东 Chengdudong
  D1841 次 Train D1841
  เดินทางไปยัง 广州南 Guangzhounan
  (8ครั้ง32นาที
  07:55 07:55 广州南 Guangzhounan
  เดิน( 10นาที
  08:05 08:08 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 嘉禾望岗 Jiahewanggang
  (22นาที
  08:30 08:33 海珠广场 Haizhu Square
  广州地铁6号线 Guangzhou Metro Line 6
  เดินทางไปยัง 浔峰岗 Xunfenggang
  (3นาที
  08:36 08:39 黄沙 Huangsha
  广州地铁1号线 Guangzhou Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 广州东站 Guangzhou East Railway Station
  (1นาที
  08:40 长寿路(广州) Changshou Lu(Guangzhou)
cntlog