1
12:32 - 21:04
8ครั้ง32นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  12:32 - 21:04
  8ครั้ง32นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12:32 栎社国际机场 Lishe International Airport
  宁波轨道交通2号线 Ningbo Rail Transit Line 2
  เดินทางไปยัง 清水浦 Qingshuipu
  (22นาที
  12:54 12:54 宁波火车站 Ningbo Railway Station
  เดิน( 10นาที
  13:04 19:04 宁波 Ningbo
  G7536 次 Train G7536
  เดินทางไปยัง 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  (1ครั้ง41นาที
  20:45 20:45 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  20:55 21:00 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通10号线[徐虹线] Shanghai Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 新江湾城 Xinjiangwancheng
  (4นาที
  21:04 虹桥1号航站楼 Hongqiao Airport Terminal 1
cntlog