2020/04/07  22:41  ออกเดินทาง
1
22:51 - 15:53
17ครั้ง2นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
22:58 - 15:59
17ครั้ง1นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
22:41 - 16:03
17ครั้ง22นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  22:51 - 15:53
  17ครั้ง2นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  22:51 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:01 05:01 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G10 次 Train G10
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (59นาที
  06:00 06:00 南京南 Nanjingnan
  เดิน( 10นาที
  06:10 06:13 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁1号线 Nanjing Metro Line 1
  เดินทางไปยัง 迈皋桥 Maigaoqiao
  (30นาที
  06:43 06:43 南京站 Nanjing Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:53 12:53 南京 Nanjing (Jiangsu)
  T7782 次 Train T7782
  เดินทางไปยัง 新沂 Xinyi (Jiangsu)
  (3ครั้ง0นาที
  15:53 盐城 Yancheng (Jiangsu)
 2. 2
  22:58 - 15:59
  17ครั้ง1นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  22:58 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  23:08 05:08 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  G10 次 Train G10
  เดินทางไปยัง 北京南 Beijing South
  (59นาที
  06:07 06:07 南京南 Nanjingnan
  เดิน( 10นาที
  06:17 06:20 南京南站 Nanjing South Station
  南京地铁3号线 Nanjing Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 林场 Linchang
  (29นาที
  06:49 06:49 南京站 Nanjing Railway Station
  เดิน( 10นาที
  06:59 12:59 南京 Nanjing (Jiangsu)
  T7782 次 Train T7782
  เดินทางไปยัง 新沂 Xinyi (Jiangsu)
  (3ครั้ง0นาที
  15:59 盐城 Yancheng (Jiangsu)
 3. 3
  22:41 - 16:03
  17ครั้ง22นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:41 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  เดิน( 10นาที
  22:51 04:51 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  D2282 次 Train D2282
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (1ครั้ง42นาที
  06:33 13:03 南京 Nanjing (Jiangsu)
  T7782 次 Train T7782
  เดินทางไปยัง 新沂 Xinyi (Jiangsu)
  (3ครั้ง0นาที
  16:03 盐城 Yancheng (Jiangsu)
cntlog