2019/11/15  12:20  ออกเดินทาง
1
12:21 - 13:50
1ครั้ง29นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:21 - 13:54
1ครั้ง33นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:21 - 13:55
1ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
12:21 - 13:55
1ครั้ง34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:21 - 13:50
  1ครั้ง29นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:21 醉白池 Zuibaichi Park
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  เดินทางไปยัง 曹路 Caolu
  (52นาที
  13:13 13:16 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 富锦路 Fujin Road
  (11นาที
  13:27 13:32 人民广场 People Square
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 市光路 Shiguang Road
  (18นาที
  13:50 江浦路 Jiangpu Road
 2. 2
  12:21 - 13:54
  1ครั้ง33นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:21 醉白池 Zuibaichi Park
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  เดินทางไปยัง 曹路 Caolu
  (1ครั้ง3นาที
  13:24 13:30 陆家浜路 Lujiabang Road
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 市光路 Shiguang Road
  (24นาที
  13:54 江浦路 Jiangpu Road
 3. 3
  12:21 - 13:55
  1ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:21 醉白池 Zuibaichi Park
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  เดินทางไปยัง 曹路 Caolu
  (1ครั้ง3นาที
  13:24 13:31 陆家浜路 Lujiabang Road
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 市光路 Shiguang Road
  (24นาที
  13:55 江浦路 Jiangpu Road
 4. 4
  12:21 - 13:55
  1ครั้ง34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:21 醉白池 Zuibaichi Park
  上海轨道交通9号线[申松线] Shanghai Metro Line 9
  เดินทางไปยัง 曹路 Caolu
  (49นาที
  13:10 13:14 宜山路 Yishan Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  เดินทางไปยัง 江杨北路 North Jiangyang Road
  (29นาที
  13:43 13:46 虹口足球场 Hongkou Football Stadium
  上海轨道交通8号线[杨浦线] Shanghai Metro Line 8
  เดินทางไปยัง 市光路 Shiguang Road
  (9นาที
  13:55 江浦路 Jiangpu Road
cntlog