2019/11/21  10:16  ออกเดินทาง
1
10:16 - 10:42
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:19 - 10:45
26นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
10:16 - 10:50
34นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
10:19 - 10:54
35นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:16 - 10:42
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:16 漕宝路 Caobao Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  เดินทางไปยัง 金海路 Jinhai Road
  (2นาที
  10:18 10:22 龙漕路 Longcao Road
  上海轨道交通3号线[明珠线] Shanghai Metro Line 3[Meiju Line]
  เดินทางไปยัง 江杨北路 North Jiangyang Road
  (11นาที
  10:33 10:36 中山公园 Zhongshan Park(Shanghai)
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (6นาที
  10:42 威宁路 Weining Road
 2. 2
  10:19 - 10:45
  26นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:19 漕宝路 Caobao Road
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 富锦路 Fujin Road
  (5นาที
  10:24 10:28 徐家汇 Xujiahui
  上海轨道交通11号线 Shanghai Metro Line 11
  เดินทางไปยัง 花桥 Huaqiao
  (6นาที
  10:34 10:37 江苏路 Jiangsu Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (8นาที
  10:45 威宁路 Weining Road
 3. 3
  10:16 - 10:50
  34นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:16 漕宝路 Caobao Road
  上海轨道交通12号线 Shanghai Metro Line 12
  เดินทางไปยัง 金海路 Jinhai Road
  (18นาที
  10:34 10:38 南京西路 West Nanjing Road
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (12นาที
  10:50 威宁路 Weining Road
 4. 4
  10:19 - 10:54
  35นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:19 漕宝路 Caobao Road
  上海轨道交通1号线[南北线] Shanghai Metro Line 1[North-South Line]
  เดินทางไปยัง 富锦路 Fujin Road
  (16นาที
  10:35 10:39 人民广场 People Square
  上海轨道交通2号线[东西线] Shanghai Metro Line 2[East-West Line]
  เดินทางไปยัง 徐泾东 East Xujing
  (15นาที
  10:54 威宁路 Weining Road
cntlog