Sipulan Express Hotel Chongqing Airport

ข้อมูลการจองSipulan Express Hotel Chongqing Airportและข้อมูลการเดินทาง
ที่อยู่
Yu Hang District Square opposite (Chongqing Airlines garden) ,Chongqing
สถานีที่ใกล้ที่สุด
เกี่ยวกับ 5 นาทีจาก 渝北广场 ด้วยการเดินเท้า
สำรอง

ข้อมูลการเปลี่ยนรถไฟ

โรงแรมที่ใกล้ที่สุด

cntlog