2020/12/04  15:00  ออกเดินทาง
1
15:04 - 15:17
13นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:04 - 15:17
  13นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:04 Hirzenbach
  TRM 9
  เดินทางไปยัง Triemli 
  (5นาที
  15:09 15:12 Schwamendingerplatz
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Stettbach Station 
  (5นาที
  15:17 Stettbach Station
cntlog