2021/01/25  14:03  ออกเดินทาง
1
14:10 - 14:35
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:08 - 14:39
31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:20 - 14:45
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:30 - 14:55
25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:10 - 14:35
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:10 Bezirksgebaude
  TRM 3
  เดินทางไปยัง Klusplatz 
  (10นาที
  14:20 14:26 Central
  TRM 15
  เดินทางไปยัง Bucheggplatz 
  (9นาที
  14:35 Bucheggplatz
 2. 2
  14:08 - 14:39
  31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:08 Bezirksgebaude
  TRM 2
  เดินทางไปยัง Tiefenbrunnen Station 
  (6นาที
  14:14 14:24 Paradeplatz
  TRM 11
  เดินทางไปยัง Auzelg 
  (15นาที
  14:39 Bucheggplatz
 3. 3
  14:20 - 14:45
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:20 Bezirksgebaude
  TRM 3
  เดินทางไปยัง Klusplatz 
  (10นาที
  14:30 14:36 Central
  TRM 15
  เดินทางไปยัง Bucheggplatz 
  (9นาที
  14:45 Bucheggplatz
 4. 4
  14:30 - 14:55
  25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:30 Bezirksgebaude
  TRM 3
  เดินทางไปยัง Klusplatz 
  (10นาที
  14:40 14:46 Central
  TRM 15
  เดินทางไปยัง Bucheggplatz 
  (9นาที
  14:55 Bucheggplatz
cntlog