2020/11/30  20:12  ออกเดินทาง
1
20:18 - 20:48
30นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:18 - 20:48
  30นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:18 Stettbach Station
  TRM 7
  เดินทางไปยัง Wollishofen 
  (11นาที
  20:29 20:36 Milchbuck
  TRM 10
  เดินทางไปยัง Zurich Airport Freight 
  (12นาที
  20:48 Lindberghplatz
cntlog