2020/07/07  01:29  ออกเดินทาง
1
02:08 - 07:01
4ครั้ง53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
02:08 - 07:01
4ครั้ง53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
01:38 - 07:01
5ครั้ง23นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
06:38 - 07:22
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  02:08 - 07:01
  4ครั้ง53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  02:08 Centraal Station Central Station
  Metro5
  เดินทางไปยัง Herrmann-Debroux[Metro] 
  (9นาที
  02:17 02:17 Petillon[Metro]
  เดิน( 8นาที
  02:25 05:40 Petillon[Tram]
  Tram7
  เดินทางไปยัง Heizel[Tram] Heysel[Tram]
  (8นาที
  05:48 06:50 Leopold III
  Tram62
  เดินทางไปยัง Eurocontrol 
  (11นาที
  07:01 Eurocontrol
 2. 2
  02:08 - 07:01
  4ครั้ง53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  02:08 Centraal Station Central Station
  Metro5
  เดินทางไปยัง Herrmann-Debroux[Metro] 
  (9นาที
  02:17 02:17 Petillon[Metro]
  เดิน( 8นาที
  02:25 06:04 Petillon[Tram]
  Tram25 Tram25(BOONDAEL GARE-ROGIER)
  เดินทางไปยัง Rogier[Tram] 
  (7นาที
  06:11 06:49 Meiser
  Tram62
  เดินทางไปยัง Eurocontrol 
  (12นาที
  07:01 Eurocontrol
 3. 3
  01:38 - 07:01
  5ครั้ง23นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  01:38 Centraal Station Central Station
  Metro5
  เดินทางไปยัง Herrmann-Debroux[Metro] 
  (9นาที
  01:47 01:47 Petillon[Metro]
  เดิน( 8นาที
  01:55 05:40 Petillon[Tram]
  Tram7
  เดินทางไปยัง Heizel[Tram] Heysel[Tram]
  (8นาที
  05:48 06:50 Leopold III
  Tram62
  เดินทางไปยัง Eurocontrol 
  (11นาที
  07:01 Eurocontrol
 4. 4
  06:38 - 07:22
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:38 Centraal Station Central Station
  Metro1
  เดินทางไปยัง Stokkel[Metro] Stockel[Metro]
  (8นาที
  06:46 06:46 Montgomery[Metro]
  เดิน( 8นาที
  06:54 07:01 Montgomery[Tram]
  Tram7
  เดินทางไปยัง Heizel[Tram] Heysel[Tram]
  (6นาที
  07:07 07:11 Leopold III
  Tram62
  เดินทางไปยัง Eurocontrol 
  (11นาที
  07:22 Eurocontrol
cntlog